برخورد سلیقه ای وزرای آموزش و پرورش با سند تحول بنیادین

سند تحول بنیادین آموزش و پرورش آذرماه سال 1390 به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید. وزارت آموزش و پرورش طی چند سال اخیر نقشه راه سند تحول بنیادین و راهکارهای اجرایی آن را استخراج نموده است.

برخورد سلیقه ای وزرای آموزش و پرورش با سند تحول بنیادین

به گزارش خبرنگاران، سند تحول بنیادین مبنای کار وزارت آموزش و پرورش در برنامه ششم توسعه بوده و قرار است زمینه ساز تحول در این دستگاه انسان ساز باشد. سند تحول دارای 131 راه چاره ذیل پنج زیرنظام است و بر تربیت همه جانبه دانش آموزان در شش ساحت تربیتی تاکید دارد.

علیرغم موکدات فراوان برای اجرای سند تحول بنیادین و اقدامات صورت گرفته، همچنان بسیاری کارشناسان بر عدم اجرای موفق سند تحول بنیادین اتفاق نظر دارند.

به گزارش خبرنگاران، پانته آ دری، معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش تهران درباره عوامل و مسائل پیش روی اجرای کند سند تحول اظهار کرد: سند تحول بنیادین به عنوان یک سند بالادستی، فلسفه تعلیم و تربیت نظام را ترسیم می نماید. این سند یکی از اسناد بالادستی مهمی است که تغییر نظام جدید آموزشی بر مبنای آن قرار گرفته است و موجب ایجاد سند مهم دیگری با عنوان سند برنامه درسی ملی شده است. بنابراین یکی از نشانه های اجرای سند تحول بنیادین، تغییر نظام آموزشی به سیستم شش - سه - سه است.

وی اضافه کرد: تحول در نظام تعلیم و تربیت به تربیت رسمی و عمومی و نه همه ابعاد تربیت اختصاص پیدا می نماید، زیرا برای اینکه تمام ابعاد تربیت محقق گردد، باید همه نهادها و سازمان ها و از همه مهمتر خانواده ها حضور داشته باشند. بنابراین بخشی از سند تحول بنیادین مربوط به تغییر ساختار، تغییر منابع آموزشی و تغییر کیفیت روندهای داخلی مدارس است.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه نظام جدید آموزشی هفت سال است که استقرار پیدا نموده مطرح نمود: در زیر نظام راهبری تربیتی و مدیریت، نظام ارزیابی صلاحیت ها و شایستگی حرفه ای معلمان را در دست اجرا داریم و آموزش های مکمل بر اساس این سیاست دنبال می گردد. همچنین در زیر نظام برنامه درسی، کتاب های درسی را در 12 پایه، بازنگری کردیم و کتاب های نونگاشت، مبتنی بر ساحت های شش گانه تربیتی، طراحی شده اند. معلم ها قرار است آموزش های حین خدمت را بر اساس این کتاب ها بگذرانند تا به تسهیل گران آموزشی تبدیل شوند.

دری اضافه کرد: در زیرنظام تربیت معلم و منابع انسانی، دانشگاه تربیت معلم، به درستی هدف گذاری نموده است تا به اهداف این بخش برسد؛ هر چند مسائلی در این راه وجود دارد. همچنین در زیر نظام تامین و تخصیص منابع مالی، با بزرگترین چالش روبرو هستیم، زیرا باید مدارس را به خود مدیریتی و شکوفایی برسانیم. زیر نظام دیگری که در سند آمده فضا، تجهیزات و فناوری است که در واقع با نگاه و استفاده هوشمندانه از فناوری در مدارس در سند ایجاد شده است.

وزرای آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین سلیقه ای عمل کردند

نمره قبولی نمی گیریم

به گزارش خبرنگاران، ابوالفضل کمالی، کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش یک نقشه برای رسیدن به سند چشم انداز 1404 است گفت: موضوع سند به صورت جدی برای نخستین بار در سال 83 و 84 مطرح شد و سند چشم انداز نیز تقریبا همان زمان ایجاد و قرار شد یک نقشه راه دقیق ایجاد گردد تا به وسیله آن به سند چشم انداز برسیم. در سند چشم انداز، کشور ایران باید از نظر علم، فناوری، صنعت، علوم و همه ابعاد توسعه بتواند در کشورهای خاورمیانه حرف نخست را بزند.

وی با اشاره به اینکه طبق سند تحول، آموزش و پرورش باید حرف اول را در میان کشورهای منطقه بزند، مطرح نمود: حدود 13 سال از این مسئله می گذرد و کمتر از هفت سال تا رسیدن به زمان موعود سند چشم انداز فرصت داریم؛ اما وقتی صندلی خودمان را آنالیز می کنیم، می بینیم خیلی عقب هستیم و حتی برخی از کشورهای منطقه خاورمیانه سرعت بیشتری از ما دارند.

این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش درباره میزان اجرایی شدن سند تحول بنیادین آموزش و پرورش اظهار کرد: متاسفانه اجرای این سند نهادینه نشده و باعث می گردد گروه های مختلف به صورت سلیقه ای و جزیره ای عمل نمایند. به عنوان مثال در برهه ای، اقدامات خوبی در رابطه با سند در تهران انجام شد اما در برخی مناطق، هیچ اقدامی صورت نگرفت و این یک ضعف جدی است.

وی با اشاره به وجود مسائل خاص در ساختار گفت: طبق قانون، دوران مدرسه از چهار دوره سه ساله تشکیل شده، اما در اجرا عملا دوره ابتدایی شش سال است و شاید در آینده این رویه اصلاح گردد.

کمالی توضیح داد: متاسفانه در بسیاری موارد، وزرای آموزش و پرورش در اجرای سند تحول بنیادین سلیقه ای عمل کردند. بسیاری تغییرات که به صورت عامیانه و سالانه در آموزش و پرورش انجام می گردد نباید به حساب سند تحول بنیادین بگذارند. همچنین بعضی وزراء کل سند تحول بنیادین را به راحتی زیر سوال بردند و معتقد بود سند تحول یک بار اضافی بر دوش آموزش و پرورش است و امکان اجرایی شدن آن وجود ندارد.

دغدغه معیشتی معلم ها فاصله زیادی با اهداف سند دارد

این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش با بیان اینکه نمره قبولی در اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نمی گیریم مطرح نمود: آموزش و پرورش، دغدغه مسئولین کشور نیست و هر چند در بعضی از قسمت ها، سند اجرا شده است، اما در بسیاری قسمت ها از جمله دغدغه معیشتی معلم ها فاصله زیادی با اهداف سند داریم.

وی همچنین درباره صندلی خانواده و مشارکت اولیاء و مربیان در سند تحول بنیادین با اشاره به اینکه صندلی خانواده از گذشته تاکنون از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، گفت: شکاف نسلی بین اولیاء و فرزندان خیلی زیاد شده است و حتی گاهی شاهد هستیم این فاصله در مربیان و دانش آموزان نیز دیده می گردد و مهارت های زیادی برای ایجاد ارتباط احتیاج است. در چنین شرایطی، آموزش و پرورش بر اساس یک دیدگاه خاص، تصمیم گرفته رویکرد جدیدی به خانواده ها داشته باشد.

این کارشناس و پژوهشگر آموزش و پرورش با اشاره به سند تحول اظهار کرد: در آموزش و پرورش هم برای خانواده رویکرد جدیدی تعریف شده است و هم برای آموزش و پرورش نسبت به خانواده صندلی جدیدی مطرح شده است. در سند تحول، یک فرزند دختر هم باید به عنوان انسان شایسته، همسر شایسته و مادر شایسته تربیت گردد و همچنین برای فرزند پسر هم چنین تعریفی ارائه شده است. در سند تحول، تربیت فرزندان باید به گونه ای باشد که در نهایت یک شهروند و یک خانواده شایسته تحویل جامعه داده گردد. بر این اساس در 15 بند به نقش و صندلی خانواده در سند تحول اشاره شده و همچنین به موازات آن نقش و صندلی آموزش و پرورش نیز مطرح شده است.

ناهماهنگی میان خانه، معلم و جامعه؛ عامل کاهش سرعت اجرای سند تحول بنیادین

به گزارش خبرنگاران، محمد پاک سرشت، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان نیز درباره صندلی خانواده و مشارکت اولیاء و مربیان در سند تحول بنیادین گفت: پایگاه تربیت از خانواده آغاز می گردد. خانواده واحد جامعه است و اگر جامعه ایرانی بخواهد دچار تحول بنیادین گردد، ناگزیر است از خانواده کار را آغاز کند. این خانواده ترکیبی از پدر و مادری هستند که در آموزش و پرورش ایران تحصیل نموده اند.

وی با بیان اینکه تربیت و آموزش از یک مثلث تشکیل شده است گفت: یکی از اضلاع این مثلث اولیاء هستند که در خانه مسئولیت تربیت بچه ها را بر عهده دارند. دومین ضلع، مربیان و معلم ها هستند که در مدرسه فرزندان را تربیت می نمایند و سوم، جامعه و نهادهایی مانند صدا و سیما و سازمان تبلیغات و همچنین مساجد و البته تمام سازمان هایی که ادعای کار فرهنگی دارند.

این عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان اضافه کرد: خانه، معلم و همچنین جامعه به تنهایی مسئول تربیت فرزندان نیستند و همه این بخش ها با هم مسئول تربیت هستند و اگر تحول بنیادینی که مورد انتظار است، در جمهوری اسلامی واقع نشده است، به دلیل هماهنگ نبودن سه ضلع مثلثی است که نام برده شد.

باید باورهای غلط جامعه را اصلاح کرد

به گزارش خبرنگاران، محمدعلی تقوی راد، مدرس دانشگاه فرهنگیان نیز با بیان اینکه باید باورهای غلط در جامعه را اصلاح کرد گفت: یکی از این باورهای غلط این است که مردم تصور می نمایند با فرستادن بچه هایشان به مدرسه، دیگر تکلیفی نسبت به آنها ندارند. باید بدانیم مسئول و محل تربیت، خانواده است و مدرسه به عنوان مکمل وارد می گردد تا بخشی از ذهن و ساعات دانش آموزان در مدرسه بگذرد و اگر این ساعات را حساب کنیم، اغلب دوران بچه ها در خانواده ها می گذرد.

وی تاکید نمود: البته در آن زمانی که مدرسه تربیت دانش آموزان را بر عهده می گیرد باید توجه کند که صرفا آموزش ندهد، بلکه تربیت را نیز لحاظ کند. نقش مدرسه نقش مکمل برای خانواده است و خانواده نیز همین نقش مکمل را برای مدرسه دارد. بعضی دانش آموزان شرایط خاصی را دارند و به عنوان مثال ممکن است دانش آموزی پدر نداشته باشد و به همین جهت مدرسه باید وقت بیشتر و ویژه ای برای این دانش آموز بگذارد یعنی به عنوان مکمل خانواده عمل کند. در مقابل نیز خانواده ها می توانند به فرزندان شان که درس کلاس را به خوبی درک ننموده اند، یاری نمایند تا به عنوان مکمل مدرسه عمل نمایند.

مدرس دانشگاه فرهنگیان با بیان اینکه قسمت دیگر نقش خانواده در اداره مدرسه است، اظهار کرد: متاسفانه نسبت به این موضوع خیلی غفلت نموده ایم زیرا فکر می کنیم وقتی معلم ها هستند، احتیاجی نیست خانواده ها نسبت به این موضوع ورود نمایند در حالی که به طور صریح در سند بنیادین آموزش و پرورش آمده است، خانواده در همه امور مدرسه مشارکت دارد و اساسا فلسفه تشکیل انجمن اولیاء و مربیان همین موضوع است.

وی که در برنامه گفت و گوی علمی رادیو صحبت می کرد با اشاره به اینکه در تحقق سند تحول بنیادین برای مشارکت خانواده ها در تربیت کمتر توفیق داشته ایم مطرح نمود: متاسفانه زیرساخت های لازم برای حضور خانواده در مدارس وجود ندارد. یکی از این زیرساخت ها مربوط به نوع مدیریتی است که در مدارس ما وجود دارد؛ در مدارس فعلی نه تنها خانواده که حتی خود معلم و دانش آموز نیز دخالت ندارد و مدیران طبق آیین نامه ای که وجود دارد و بر اساس یک روال تعیین، کار خود را انجام می دهند.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "برخورد سلیقه ای وزرای آموزش و پرورش با سند تحول بنیادین" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "برخورد سلیقه ای وزرای آموزش و پرورش با سند تحول بنیادین"

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید